en-USru-RU
|
Цвет сайта
Изображения
Для слабовидящих

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

"Детская музыкальная школа Министерства культуры  

Республики Северная Осетия-Алания" г.Владикавказ, ул. Бибо Ватаева, 51

тел.: 8 (8672) 25-36-39,  25-36-40 

muzshkol@mail.ru

Информация

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

МИНИСТЕРСТВА  КУЛЬТУРЫ  РСО – АЛАНИЯ

ПОСТУПЛЕНИЕ  В  ВКИ  и  др. ССУЗы

2016-2017 уч.год

 1. Кизеев В. – форт.отд.ВКИ (преп. Ягупова Е.К.)
 2. Мурадян А. – дир.-хор.отд.ВКИ (преп. Мурадян М.Э.)
 3. Магомедова А. – дир.-хор отд.ВКИ (преп. Бацазова С.А.)
 4. Азарова А. – стр.отд.ВКИ (скр., преп. Черникова Е.Ю.)
 5. Азарова Т. – стр.отд.ВКИ (скр., преп. Черникова Е.Ю.)
 6. Кодзасов Ф. – стр.отд.ВКИ (виолонч., преп. Карапетова Э.И.)
 7. Джиоева К. – нар.отд.ВКИ (гарм., преп. Майрамукаева Ф.С.)
 8. Каирова А. – нар.отд.ВКИ (гарм., преп. Белова М.Н.)
 9. Кизеев В. – дух.отд.ВКИ (флейта, преп. Шатохин Е.Н.)
 10. Цилидас Е. – дух.отд.ВКИ (флейта, преп. Шатохин Е.Н.)
 11. Акоев Д. – дух.отд.ВКИ (гобой, преп. Гончарук Р.А.)
 12. Хадикова В. – вок.отд.ВКИ (преп. Бацазова С.А.)
 13. Османова К. – эстр.отд.ВКИ (уд.уст., преп. Олисаев Ю.И.)

ВСЕГО: 13 чел. (25 % от выпуска)

 2015 - 2016 уч.год

 1. Любин Руслан             – форт.отд.ВКИ (преп. Коломоец)
 2. Каргинова Юлия         – струн.отд.ВКИ (скрипка, преп. Черникова Е.Ю.)
 3. Цховребова Алина      – струн.отд.ВКИ (виолонч., преп. Карапетова Э.И.)
 4. Туаева Алика              – дир.-хор.отд.ВКИ (преп. Коломоец Н.В., Балык Л.Н.)
 5. Любин Руслан              – дух.отд.ВКИ (гобой, преп.Гончарук Р.А.)
 6. ШермадиниАвтандил – дух.отд. ВКИ (кларнет, преп. Дымков М.П.)
 7. Елоева Анна                 – эстрад.отд.ВКИ (вокал, преп. Балык Л.Н.)

2014 - 2015 уч.год

 

 • 1. Томеева Кристина - форт.отд.ВКИ (преп. Ягупова Е.К.)

  2. Даурова Альбина – дир.-хор. отд.ВКИ (преп. Бацазова С.А., Кцоева И.Ю.)

  3. Жукова Марина – Ростовская Православная академия (преп. Мурадян М.Э.)

  4. Албегова Илона – нар.отд.ВКИ (гарм., преп. Белова М.Н.)

  5. Коновалов Игорь – нар.отд.ВКИ (баян, преп. Белов С.Г.)

  6. Хохоева Ангелина – нар.отд.Колледжа культуры (гарм., преп. Майрамукаева Ф.С.)

  7. Георгян Давид – дух.отд. Муз.училища г.Цхинвали (кларнет, преп. Дымков М.П.)

  8. Андреев Владислав – дух.отд.ВКИ (тромбон, преп. Ягупова Е.К., Балык Л.Н.)

  9. Теблоева Вероника – вок.отд.ВКИ (преп. Балык Л.Н.)  

 • 10.     Гатикоев Аслан – театр.отд. Колледжа культуры (преп. Чочиева Т.Т.)  

 • 11.  Андреев Владислав – вок.отд.ВКИ (преп. Балык Л.Н.) 

 • 2013 - 2014 уч.год

 • 1.    Хамикоева Светлана  – дир.-хор.отд.ВКИ (преп. Ховайко Л.Ю.)

  2.    Гадоева Яна – струн. отд.ВКИ (скрипка, преп. Иванова И.В.)

  3.    Ростованова Зарина – нар.отд.ВКИ (аккорд., преп. Белова М.Н.)

  4.    Ростованова Мадина – нар.отд.ВКИ (аккорд., преп. Белова М.Н.)

  5.    Мурадянц Давид – нар.отд.ВКИ (аккорд., преп. Белова М.Н.)

  6.    Хугаев Таймураз – нар.отд.ВКИ (аккорд., преп. Белова М.Н.)

  7.    Полозов Олег – нар.отд.ВКИ (балал., преп. Магкеева А.Х.)

  8.    Дзантиева Алина – нар.отд.ВКИ (гарм., преп. Майрамукаева Ф.С.)

  9.    Дмитриенко Полина – дух.отд.ВКИ (флейта, преп. Шатохин Е.Н.)

  10.  Мелконян Рафик – дух.отд.ВКИ (кларнет, преп. Васильев А.А.)

  11.  Гасиева Зарина – вок.отд.ВКИ (преп. Чочиева Т.Т.)

  12.  Баракова Аделина – вок.отд.ВКИ (преп. Некрасова Э.Ю.)

  13.  Абаев Альберт – эстрад.отд.ВКИ (ударн.уст., преп. Майрамукаева Ф.С.)

  14.  Гогичаева Влада – эстрад.отд.ВКИ (вокал, преп. Ховайко Л.Ю.)

                 15.  Дмитриенко Полина – теор.отд.ВКИ (преп. Недвигина В.П.)


  2012 - 2013 уч.год 

  Поступление:

  1. Газданова Юлия (форт., пр.Ховайко Л.Ю., Новичкова Г.В.)
  2. Карданова Залина (дир.-хор., пр.Кцоева И.Ю.)
  3. Болтенкова Анастасия (дир.-хор., пр.Ягупова Е.К.)
  4. Краснослободцева Валерия (дир.-хор., пр.Бадриева Э.К.)
  5. Колхидова Зарина (нар.-гарм., пр. Майрамукаева Ф.С.)
  6. Ховайко Софья (дух.-флейта, пр. Засеева М.Г.)
  7. Агаева Лиана (вок., пр. Бацазова С.А.)
  8. Бацазова Фариза (вок., пр. Бацазова С.А.)
  9. Цхурбаева Вера (вок., пр. Балык Л.Н.)
  10. Баракова Адель (вок., пр. Некрасова Э.Ю.)
  11. Бахолдин Владислав (вок., пр. Шатохин Е.Н., Хурумова Е.А.)
  12. Циукаев Тотраз (вок., пр. Пышкин А.А.)
  13. Бессонов Вячеслав (эстр.- б.-гит., пр. Лэй А.В.)
  14. Азаматов Иосиф (эстр.-уд.уст., пр. Олисаева Ю.И.)
  15. Исаева Вилена (эстр.-вокал, пр. Камалетдинова С.Г.)

  2011 - 2012 уч.год 

  Поступление:

  1. Цхурбаева Вера (дир.-хор., пр. Балык Л.Н., Бадриева Э.К.)
  2.  Айдарова Залина (дир.-хор., пр. Хестанова З.Н.)
  3. Варданян Ани (стр.-скр., пр. Иванова И.В.)
  4. Тедеев Хетаг (стр.-скр., пр. Черникова Е.Ю.)
  5. Карнаухов Лазарь (стр.-контрабас, пр. Василиади Г.А.)
  6. Ужегова Алиника (нар.-гарм., пр. Белова М.Н.)
  7. Дарчиева Юлия (нар.-гит., пр. Лэй А.В.)
  8. Скаева Мария (дух.-фл., пр. Шатохин Е.Н.)
  9. Циукаев Тотраз (дух.-валт., пр. Пышкин В.А.)
  10. Хабалаева Натия (вок., пр.Бацазова С.А.)
  11. Моргунова Илона (С.-Петерб.университет культ.и иск. – эстр.вокал, пр.Балык Л.Н.)
  12. Щеглова Анна (дух.отд.-гобой)

  2010 -2011 уч.год

  Поступление:

  1. Нафиева Злата (форт отд., пр. Новичкова Г.В.)
  2. Текоев Ивар (стр.отд.-скрипка, пр. Иванова И.В.)
  3. Мурадян Константин (дух.отд.-саксофон, пр. Красильников Ю.)
  4. Бурнацев Константин (вок.отд., пр. Бацазова С.А.)
  5. Джиоев Тимур (вок.отд., пр. Балык Л.Н.)
  6. Сыченко Алёна (Муз.-пед.колледж, преп. Балык Л.Н., Кцоева И.Ю.)

  2009 -2010 уч.год 

  Поступление:   

     1.Кудзиева Ирина (дир.-хор., пр. Дзугкоева Р.Г., Новичкова Г.В.) 

    2. Кулова Кристина (дир.-хор., пр. Ховайко Л.Ю.)

   3.  Хамикоева Светлана (дир.-хор., пр. Ховайко Л.Ю.)

  4.  Бекоев Илья (стр.-скрипка, пр. Иванова И.В.)

  5. Манукян Артур (стр.-скрипка, пр. Иванова И.В.)

  6. Хинчагова Алина (стр.-скрипка, пр. Иванова И.В.)

  7. Срапионян Владимир (стр.-скрипка, пр. Черникова Е.Ю.)

  8. Судаков Кирилл (стр.-виолончель, пр. Красильникова К.Т.)

  9. Галабаева Зарина (нар.-домра, пр. Красильникова Н.Д.)

  10.  Махно Сергей (нар._гитара, пр. Красильникова Н.Д.)

  11. Бахолдин Владислав (дух.-флейта, пр. Шатохин Е.Н.)

  12. Амбарян Марина (вок., пр. Балык Л.Н.)

  13. Нарикаева Элиза (вок., пр.Бацазова С.А.)

  14. Чельдиева Зарина (СОГУ, фак-т иск., пр. Некрасова Э.Ю.)

   

  1999 - 2009

  1999 – 2000 уч. год

  Поступление:

  1. Биченова Аза (фо-но, пр. Новичкова Г.В., Хестанова З.Н.)
  2. Машкина Ольга (фо-но. пр. Коломоец Н.В.)
  3. Тедеева Элеонора (дир.-хор., пр. Томаева А.Х.)
  4. Джиоева Зарина (стр.-скр.. пр. Иванова С.Б.)
  5. Тедеева Нина (нар.-акк., теор., пр. Шаркий А.И., Гиоева Т.Г.)
  6. Шеховцева Наталья (нар.-акк., пр. Шаркий А.И.)
  7. Самохина Светлана (нар.-акк., пр. Белова М.Н.)
  8. Назгаидзе Шота (дух.-труба, пр. Долгополов С.Д.)
  9. Засеева Мадина (дух.-фл., пр Газиян С.И.)
  10. Шевченко Елена (дух.-фл., пр.Газиян С.И.)
  11. Матюшенко Владимир (дух.-валт.,кларн., пр. Добрынин Б.И., Дымков М.П.)
  12. Битарова Кристина (вок., пр. Балык Л.Н.)
  13. Ганиева Алина (вок., пр. Бацазова С.А.)
  14. Татрова Гюльнара (эстр.-вок., пр. Балык Л.Н.)
  15. Разбитнов Игорь (эстр.-ударн., пр. Олисаев Ю.И.)
  16. Санакоев Сослан (эстр.-ударн., пр. Олисаев Ю.И.)
  17. Джихаев Рустам (эстр.-тромбон, пр. Гайко Е.Н.)
  18. Ходова Ирума (эстр.- гитара. пр.Баскаев А.Б.)
  19. Кобзев Роман (эстр.-гитара, пр. Баскаев А.Б.)

  2000 – 2001 уч. год

  Поступление:

  1. Минасян Сюзанна (фо-но, пр. Мамукаева Ф.Т.)
  2. Минасян Кристина (дир.-хор., пр Томаева А.Х.)
  3. Болотокова Яна (дир.-хор., пр. Ягупова Е.К.)
  4. Суровецкая Диана (дир.-хор., пр. Томаева А.Х.)
  5. Хадарцев Таймураз (дир.-хор.. пр. Балык Л.Н.)
  6. Алиева Эмма (теор., пр. Хестанова З.Н., Недвигина В.П.)
  7. Кумаритова Нино (стр.-виолонч., пр. Дымкова С.С.)
  8. Лагкуева Марина (стр.-к/бас, пр . Туккаев)
  9. Гриневский Евгений (нар.-акк., пр. Белова М.Н.)
  10. Зураев Ратмир (нар.-баян, пр. Белов С.Г.)
  11. Алфёров Руслан (дух.-труба, пр. Долгополов С.Д,)
  12. Шевченко Валерий (дух.-фл., пр. Газиян С.И.)
  13. Марзоев Марат (вок., пр. Бацазова С.А.)
  14. Мирошниченко Светлана (вок., пр. Билаонова Д.Н.)
  15. Данилов Станислав (эстр.-фп., пр. Камалетдинова С.Г.)
  16. Асатрян Ани (эстр.-вок., пр. Бацазова С.А.)
  17. Хмелькова Нина – муз.-пед.училище (пр. Ягупова Е.К.)
  18. Щеглова Евгения – муз.-пед.училище (пр. Шаркий А.И.)

  2001 – 2002 уч. год 

  Поступление:

  1. Дзебоева Зарина (фо-но, пр. Дзугкоева Р.Г.)
  2. Темираева (Гиоева ) Валентина (фо-но, пр. Томаева А.Х.)
  3. Ахмедханова Зарина (теор., пр. Дзугкоева Р.Г., Недвигина В.П.)
  4. Туаев Арсен (дир.-хор., пр. Кцоева И.Ю.)
  5. Алиева Мадина (дир.-хор., пр. Берилло Л.Е.)
  6. Джаджиева Зарема (дир.-хор., пр. Ягупова Е.К., Майрамукаева Ф.С.)
  7. Атаев Эдуард (стр.-скр., пр.Иванова С.Б.)
  8. Ватаева Оксана (нар.-гарм., пр. Газацева А.А.)
  9. Тагаева Анастасия (нар.-гарм., пр. Майрамукаева Ф.С.)
  10. Коцур Сергей (нар.-баян, пр.Белова М.Н.)
  11. Легоева Ирина (эстр.-фп., пр. Кабоева Е.М.)
  12. Танклаева Елена (эстр.-фп., пр. Кабоева Е.М.)
  13.   Григорян Аида (эстр.-вокал, пр. Балык Л.Н.)
  14. Кцоева Зарина (эстр.-вокал, пр, Билаонова Д.Н.)
  15. Линник Павел (эстр.-труба, пр. Абаев А.А.)
  16. Никуличева Мэри (эстр.-труба, пр. Абаев А.А.)
  17. Шаповалов Арсен (эстр.-гит., пр. Баскаев А.Б.)
  18. Гагиева Вероника (вокал, пр. Билаонова Д.Н.)
  19. Абаева Зарина (вокал, пр. Билаонова Д.Н.)
  20. Есенова Лана (вокал, пр. Билаонова Д.Н.)
  21. Кантеев Игорь – Колледж культуры (пр. Бацазова С.А.)
  22. Собиева Руслана – СОГУ, фак-т искусств (пр. Бацазова С.А.)
  23. Семенчатенко Ольга – муз.-пед. училище (пр. Берилло Л.Е.)
  24. Хугаева Карина – муз.-пед.училище (пр. Бадриева Э.К.)

  2002 – 2003 уч. год

  Поступление:

  1. Романцова Лия (ф-но, пр. Коломоец Н.В.)
  2. Миносянц Аракси (теор., пр. Коломоец Н.В., Басиева З.Д.)
  3. Губурова Залина (дир-хор., пр. Бацазова С.А., Кцоева И.Ю.)
  4. Собиева Руслана (дир.-хор., пр. Бацазова С.А.)
  5. Савицкая Кристина (нар.-аккорд., пр. Кузнецова Г.К.)
  6. Левченко Игорь (дух.-флейта, пр. Газиян С.И.)
  7. Павлов Пётр (дух.-труба, пр. Добрынин Б.И.)
  8. Америдзе Шота (вок., пр. Билаонова Д.Н.)
  9. Пилиева Мадина (эстр., пр. Ягупова Е.К.)
  10. Бекоева Белла (эстр., пр. Ягупова Е.К.)
  11. Бабарицкий Олег (эстр., пр. Баскаев А.Б.)

  2003 – 2004 уч. год

  Поступление:

  1. Мазаева Богдана ( ф-но., пр. Томаева А.Х.)
  2. Тезиева (Дулаева) Дзерасса (дир.-хор., пр. Бадриева Э.К.)
  3. Фенченко Руслан (дир.-хор., пр. Ягупова Е.К.)
  4. Бибилаев Георгий ( стр.-скрипка, пр. Иванова С.Б.)
  5. Василиади Галина (стр.-скрипка, пр. Иванова С.Б.)
  6. Семикова Олеся (стр.-скрипка, пр. Иванова С.Б.)
  7. Касаев Феликс (нар.-балал., пр. Магкеева А.Х.)
  8. Савицкая Кристина (нар.-домра. пр. Магкеева а.Х.)
  9. Александров Алексей (дух.-флейта, пр. Газиян С.И.)
  10. Фенченко Руслан (дух.-труба, пр. Добрынин Б.И.)
  11. Сабанова Инара (вок., пр. Билаонова Д.Н.)
  12. Верзилин Никита (вок., пр. Бацазова С.А.)

  2004 – 2005 уч. год

  Поступление:

  1. Кузьменко Тамара (теор., пр.Камалетдинова С.Г., Недвигина В.П.)
  2. Арутюнян Диана (дир.-хор., пр. Бадриева Э.К.)
  3. Погасеев Вячеслав (дир.-хор., пр. Берилло Л.Е.)
  4. Канукова Дзерасса (дир.-хор., пр.Ягупова Е.К.)
  5. Кокова Хадиза (дир.-хор., пр. Бацазова С.А., Ягупова Е.К.)
  6. Шекемова Елена (стр.-скрипка, пр. Иванова И.В.)
  7. Токаренко Ольга (стр.-скрипка, пр. Иванова С.Б.)
  8. Гайко Людмила (стр.- виолончель, пр. Дымкова С.С.)
  9. Кумаритов Тенгиз (нар.-гарм., пр. Газацева А.А.)
  10. Котолов Ирлан (дух.-труба, пр. Абаев А.А.)
  11. Трухачёв Ян (дух.-кларнет, пр. Дымков М.П.)
  12. Минасян Арман (дух.-гобой, пр. Гончарук Р.А.)
  13. Мишаков Тимур (эстр.-гитара, пр. Лэй А.В.)
  14. Синельников Вадим (эстр.-гитара, пр. Лэй А.В.)
  2005 – 2006 уч.год

  Поступление:

  1. Хубаева Мадина (ф-но, пр. Ягупова Е.К.)
  2. Трухачёв Ян (ф-но, пр. Новичкова Г.В.)
  3. Лавриненко Марина (теор., пр. Томаева А.Х., Недвигина В.П.)
  4. Огоева Залина (дир.-хор., пр Дзугкоева Р.Г.)
  5. Циноева Олана (стр.-скрипка, пр. Иванова И.В.)
  6. Гуриева Илона (нар.-гарм., пр. Майрамукаева Ф.С.)
  7. Багаева Дзерасса (нар.-домра, пр. Магкеева А.Х.)
  8. Мкртчян Карен (дух.-кларнет, пр. Дымков М.П.)
  9. Лазаров Дмитрий (эстр.-труба, пр. Абаев А.А.)
  10. Кумалагова Албена (эстр.-бас-гитара, пр. Лэй А.В.)
  11. Наниев Олег – Колледж культуры (аккорд., пр.Кузнецова Г.К.)

   

  2006 – 2007 уч. год

  Поступление:

  1. Басиева Залина (ф-но, пр. Камалетдинова С.Г.)
  2. Гагиева Валерия (дир.-хор., пр. Дзугкоева Р.Г.)
  3. Чониашвили Эка (дир.-хор., пр.Балык Л.Н., Кадзова Л.Н.)
  4. Мистулов Сослан (нар.-баян, пр. Колдышева Л.Ю.)
  5. Щеглов Данил (дух.-труба, пр. Абаев А.А.)
  6. Дулаев Дзамболат (вок., пр. Балык Л.Н.)
  7. Мукагова Сандра (вок., пр. Балык Л.Н.)
  8. Ваниева Светлана – Муз.-пед. колледж

  2007 – 2008 уч. год 

  Поступление:

  1. Бакаева Даяна (ф-но. пр. Ягупова Е.К.)
  2. Карякина Ирина (теор., пр. Дзугкоева Р.Г., Недвигина В.П.)
  3. Икаева Сабина (дир.-хор., пр. Дзугкоева Р.Г.)
  4. Квагинидзе Зинаида (дир.-хор., пр. Балык Л.Н., Ягупова Е.К.)
  5. Скаева Индира (стр.-скрипка, пр. Иванова С.Б.)
  6. Ногаев Тимур (вок., пр. Билаонова Д.Н.)
  7. Кудзиева Виктория (эстр.-фп.. пр. Ховайко Л.Ю., Кабоева Е.М.)

   

  2008 – 2009 уч.год 

  Поступление:

  1. Шевченко Дина (ф-но, пр. Дзугкоева Р.Г., Коломоец Н.В.)
  2. Шермадини Давид (стр.-скрипка, пр. Иванова И.В.)
  3. Каргинова Руфина (стр.-скрипка, пр. Черникова Е.Ю.)
  4. Тер-Авакян Акоп (дух.-флейта. пр. Шатохин Е.Н.)
  5. Мамиев Андрей (дух.-кларнет, пр. Дымков М.П.)
  6. Тедеева Зарина (вок., пр. Некрасова Э.Ю.)
  7. Хутинаева Марина (вок., пр. Некрасова Э.Ю.)
  8. Габиева Нино (вок., пр. Некрасова Э.Ю.)

   

  1991 - 1999

  1991 – 1992 уч. год 

       Поступление:

  1. Боярова Лейла (фо-но, пр. Киороглы М.П.)
  2. Кононенко Виктория (фо-но, пр. Бурнацева Ф.С.)
  3. Иванова Светлана (фо-но, пр. Томаева А.Х.)
  4. Болгова Наталья (стр.-скр., пр. Захарян Е.С.)
  5. Прима Вячеслав (нар.-акк.,  пр. Белова М.Н.)
  6. Колхиева Фатима (нар.-гарм., пр. Шаркий А.И.)
  7. Попова Светлана (нар.-акк., пр. Шаркий А.И.)
  8. Сохиев Туган (нар.-акк., пр. Шаркий А.И.)
  9. Македонова Анна (фл., пр. Газиян С.И.)

  1992 – 1993 уч. год

  Поступление:

  1. Крымова Влада (скр., пр. Иванова С.Б.)
  2. Хадаев Тимур ( акк., пр. Белова М.Н.)
  3. Цкаева Светлана (гарм., пр. Алборова Н.Г.)
  4. Карданова Залина (гарм., пр. Алборова Н.Г.)
  5. Грудаева Юлия – муз.-пед. училище (баян, пр. Колдышева Л.Ю.)

   

  1993 – 1994 уч. год 

   Поступление:

  1. Вазиева Виктория (фо-но,теор., пр. Коломоец Н.В.)
  2. Шепшелёва Ольга (дир.-хор.,теор., пр. Ягупова Е.К., Недвигина В.П.)
  3. Сумарокова Виктория (теор., пр. Сертакова Ж.А.)
  4. Скорописова Инна (стр.-скр., пр. Иванова С.Б.)
  5. Белошапко Оксана (стр.-скр., пр. Иванова С.Б.)
  6. Маркосян Вараздат (нар.-акк., пр. Газацева А.А.)
  7. Чернуцкая Ольга (нар.-акк., пр. Белова М.Н.)
  8. Ляпина Светлана (нар.-баян, пр. Белова М.Н.)
  9. Евтушенко Людмила (нар.-акк., пр. Белова М.Н.)
  10. Кияшко Александр (дух.-фл., пр. Газиян С.И.)

  1994 – 1995 уч. год

  Поступление:

  1. Трощин Сергей (фо-но, пр. Лолаева З.А.)
  2. Кузина Софья (фо-но, пр. Бурнацева Ф.С.)
  3. Дургарян Анастасия (фо-но, теор., пр. Бурнацева Ф.С.)
  4. Марзаганов Ацамаз (нар., пр. Газацева А.А.)
  5. Тараско Наталья (нар., пр. Белова М.Н.)
  6. Гнездилов Юрий (нар., пр. Белова М.Н.)
  7. Коломыц Ольга (нар., пр. Белова М.Н.)
  8. Агузарова Светлана (нар., пр. Колдышева Л.Ю.)
  9. Баринова Светлана – муз.-пед.училище (акк., пр. Шаркий А.И.)
  10. Клемёнов Сергей – муз.-пед. училище (баян, пр. Белова М.Н.)
  11. Шушанян Виктория (дух.-валторна, пр. Добрыныин Б.И.)
  12. Суровецкая Виола (дир.-хор., пр. Дзугкоева Р.Г.)
  13. Цаллагова Елена (эстр., пр. Кабоева Е.М.)
  14. Агабабянц Виктория (эстр., пр. Кабоева Е.М.)

  1995 – 1996 уч. год

  Поступление:

  1. Каирова Мадина (фо-но, теор., пр.Хестанова З.Н.)
  2. Гугкаева Ирина (фо-но, пр. Мамукаева Ф.Т.)
  3. Малиева Зарина (фо-но, эстр., пр. Коломоец Н.В.)
  4. Хугаева Ольга (фо-но, пр. Бурнацева Ф.С.)
  5. Мамиашвили Тамара (дир.-хор., пр. Томаева А.Х.)
  6. Кочиева Жанна (дир.-хор., пр. Берилло Л.Е.)
  7. Хугаева Инга (нар., пр. Шаркий А.И.)
  8. Дидарова Регина (нар.. пр. Джигкаева А.А.)
  9. Шанаева Екатерина (дух.-фл., пр. Газиян С.И.)
  10. Гончарова Ульяна (дух.-фл., пр. Газиян С.И.)
  11. Делоянц Арсен (дух.-гобой, пр. Гончарук Р.А.)
  12. Граневский Станислав (дух.-труба, пр. Долгополов С.Д.)
  13. Черняк Максим ( дух.-валторна, пр. Добрынин Б.И.)
   

  1996 – 1997 уч. год

  Поступление:

  1. Погорелова Инна (фо-но, пр. Новичкова Г.В.)
  2. Гаглоева Ия (дир.-хор., пр.Хетагурова Н.М.)
  3. Козаева Яна (дир.-хор., пр. Дигурова Е.Д.)
  4. Калаева Елена (нар.-акк., пр. Шаркий А.И.)
  5. Бокоева Оксана (нар.-гарм., пр. Джигкаева А.А.)
  6. Караева Кристина (нар.-гарм., пр. Газацева А.А.)
  7. Ларичев Михаил (дух.- фл., пр. Газиян С.И.)
  8. Кусраев Сергей (дух.-труба, пр. Федоренко Н.И.)
  9. Кравец Илья (дух.-труба, пр. Добрынин Б.И.)
  10. Попов Дмитрий (дух.-труба, пр. Добрынин Б.И.)
  11. Балык Наталья (вок., пр. Берилло Л.Е., Балык Л.Н.)

  1997 – 1998 уч. год

  Поступление:

  1. Новосёлова Евгения (фо-но. пр. Коломоец Н.В.)
  2. Берко Елена (теор., пр. Сертакова Ж.А.)
  3. Абагов Давид (стр.-скр., пр. Иванова С.Б.)
  4. Петрова Лариса ( нар.-акк., пр. Шаркий А.И.)
  5. Конобевцев Антон (нар.-акк., пр. Шаркий А.И.)
  6. Кусова Зарема (нар.-акк., пр. Колдышева Л.Ю.)
  7. Битарова Регина (нар.-гарм., пр. Джигкаева А.А.)
  8. Багаева Анжела (нар.-гарм., пр. Джигкаева А.А.)
  9. Головина Юлия (дух.-фл., пр. Газиян С.И.)
  10. Родионов Владимир (дух.-труба, пр. Долгополов С.Д.)
  11. Анисин Михаил (дух.-кларнет, пр. Дымков М.П.)
  12. Сафонов Евгений (дух.-саксофон, пр. Дымков М.П.)
  13. Шанаев Антон (дух.-гобой, пр. Гончарук Р.А.)
  14. Хасьянов Денис (эстр., пр. Рыбкин В.)

  1998 – 1999 уч.год

  Поступление:

  1. Ермолова Алина (фо-но, пр. Новичкова Г.В.)
  2. Собиева Наталья (фо-но,  пр. Котова У.Х.)
  3. Хадарцева Анжелика (фо-но, пр. Ягупова Е.К.)
  4. Ярошенко Инна (дир-хор., пр. Ягупова Е.К.)
  5. Тихонцова Наталья (дир.-хор., пр. Ягупова Е.К.)
  6. Газюмова Владлена (дир.-хор., пр. Ягупова Е.К.)
  7. Коновалова Светлана (дир.-хор., пр. Демидо Л.Б.
  8. Огаджанян Лиана (дир.-хор.. пр. Томаева А.Х.)
  9. Карташев Сергей (стр.-скр., пр. Иванова С.Б.)
  10. Арзуманян Тамара (стр.-скр., пр. Крешкова Т.Г.)
  11. Чемерило Сергей ( нар.-акк., пр. Белова М.Н.)
  12. Жажиев Руслан (нар.-гарм., пр. Газацева А.А.)
  13. Солтанова Марина (нар.-гарм., пр. Джигкаева А.А.)
  14. Огаджанян Самвел (дух.-кларнет, дир.-хор., пр. Дымков М.П., Попандопуло И.К.)
  15.  Берко Николай (дух.-фл., эстр.-сакс., пр. Газиян С.И., Дымков М.П.)
  16. Савченко Виталий (эстр.,  пр. Ортобаев Р.А.)
  17. Гагиев Аслан (эстр., пр Ортобаев Р.А.)
  18. Джигкаев Данил (эстр., пр. Берилло Л.Е.)
  19. Кайтукова Светлана (вокал, пр. Балык Л.Н.)